Profil Pengajar

Para Pengajar Rumah Tahfidz An-Nuur Qurani terdiri dari:

1. Ustadz Dudi Akasyah, SAg, MSi.

2. Ustadz Ardyan Shaputra, SHI.

3. Ustadz Wahyudi

4. Ustadz Yoyo Sukmara, SPd.I.

5. Ustadz Ujang Baharudin

6. Ustadz Aef Saefullah

7. Ustadz H Armawan Yusuf, SAg.

8. Ustadz Hajad Priyadi, SPd.

9. Ustadz Ahmad Arifin

10. Ustad Danny Hidayat, SHI.

11. Ustadz Abdullah Farkhan Baihaqi, SH.

12. Ustadz Rusimin Abu Farras

13. Ustadz Abu Hasan, SPd.I.

14. Ustadzah Siti Sauda, SPd.I.

15. Ustadzah Hj Umi Romadhon Anaharia

16. Ustadzah Efi Rohmayani, SPd.I.

17. Ustadzah Indriyah, SPd.I.

18. Ustadzah Anisa, SPd.I.

19. Ustadzah Junita Mawarni, S.Pd.I.

20. Ustadzah Ritawati, STh.I.

21. Ustadzah Mawaddah, SPd.I.

Istiqomah di dalam mengajar, mengantarkan kepada tujuan, mewujudkan para santri Penghafal Quran.

___Rumah Tahfidz An-Nuur Qurani__

Kontak
Call Now
Whatsapp